• 1 1. Застрахователни казуси
  проблеми при изплащане на обезщетения, откази.
 • 2 2. Казуси с недвижими имоти
  при покупка, продажба, наемане или отдаване на имот.
 • 3 3. Казуси с топлофикация
  изтекли по давност задължения, дела за несъществуващи суми.
 • 4 5. Съдебно изпълнение(ЧСИ, ДСИ)
  ясно определени такси и правомощия на съдебните изпълнители.

Безплатна правна консултация срещу застрахователи

 

Безплатна правна консултация по застрахователно право срещу застрахователи.

При занижени плащания по експертна оценка / по калкулация/  и при неправомерен отказ на застраховател.

 Важи за всички щети настъпили до три години от застрахователното събитие.

Ако попаднете в задънена улица, когато застраховател откаже неправомерно да ви изплати щетата или когато тя Ви е платена, но в занижен размер.

Нашата фирма се занимава със събиране, а също и с изкупуване на вземания!

Първата стъпка която трябва да предприемете е да ни изпратите на e-mail: office@bersani.eu подробна информация относно настъпилото събитие, сканирани всички документи във връзка със събитието и застрахователя.

След като се запознаем с вашия случай, ще се свържем с Вас за да Ви уведомим как може да процедираме и с какво можем да бъдем полезни.

Правна помощ за пострадали при ПТП

 

Обезщетение при ПТП застраховка "Гражданска отговорност"

 

Помощ за пострадали при ПТП - Обезщетение при ПТП

 

Плащане на обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност"

 

Право на обезщетение имате:

 

- Ако сте пострадал в катастрофа пътник

 

- Ако сте пострадал в катастрофа пешеходец

 

- Ако сте водач на МПС, пострадал в катастрофа

 

- Ако ваш роднина е загинал в ПТП

 

Лицето, което е пострадало или чието имущество е било увредено, или чийто близък роднина е загинал в ПТП има право да иска обезщетение от Застрахователя, с който виновният водач е сключил задължителна застраховка "Гражданска отговорност" /ГО/ . Виновният водач няма право на обезщетение по застраховка ГО.

 

Пострадали са:

 

- Всяко лице, на което вследствие на настъпило ПТП е причинена лека, средна или тежка телесна повреда

 

- Близките на загинало в ПТП лице (деца, родители, живеещи на съпружески начела, съпрузи, осиновени, осиновители, лица имащи отношения като между родител и дете)

 

Давностният срок е:

 

5 години по застраховка "Гражданска отговорност"

 

3 години по застраховка "Злополука"

 

* срокът тече от датата на настъпване на ПТП

 

Вредите които покрива "Гражданска отговорност" са

 

Имуществените вреди, настъпили върху друг автомобил или чуждо имущество; разходите за лечение, лекарства, рехабилитация на пострадало лице; погребални услуги и стоки на загиналия в катастрофа;

 

Неимуществени вреди, настъпили вследствие на телесно увреждане на пострадалото лице или за близките на загиналия в ПТП – претърпените болка и страдание

 

Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от настъпилото ПТП

 

Разходите свързани с предявяването на претенция пред Застрахователя, включително съдебни разноски, адвокатски хонорар, други.

 

Вашите привилегии, ако ползвате нашите услуги са:

 

Консултантската фирма която представлявам, като управител, ще плати на адвоката предварително хонорара за да води вашето дело, а вие ще се задължите при спечелване на делото от адвоката да ни възстановите направения разход. При спечелване на делото застрахователя ви дължи направените разноски. В определени случаи можем да съдействаме по горепосоченият начин и с държавната такса за съда.

 

Трябва да знаете, че застрахователите или техни посредници искат да сключите споразумение с което да платят сума в пъти по малка от тази която бихте взели при завеждане на дело срещу застрахователя.

 

Пример - сумите които масово съда присъжда при смърт са в размери около шест цифрена сума.

 

Държавната такса към съда:

 

е в размер на 4 % от сумата, която претендирате.

 

Но при влязла в сила присъда срещу виновния водач, имате право да поискате от съда да Ви освободи от държавната такса за иска срещу застрахователя.

 

Съдебна практика

image

В тази секция публикуваме:

Съдебната практика по различните казуси. Научи повече...